Jeg har mottatt NEO – ideutviklingsstøtte

Norsk Filminstitutt har delt ut første runde med NEO – ideutvklingsstøtte, og mitt spillefilmprosjekt «Forza Oslo» er en av de heldige utvalgte. Les mer her: https://www.nfi.no/aktuelt/2021/disse-far-neo-ideutvikling

Negligent and Spinal official selected to two US festivals

Negligent was selected to its fifth festival when we attended New Faces New Voices in New York last week. Spinal is selected to its first festival and will be showed on New Jersey International Filmfestival next month.

Velkommen til min nye nettside

Her kommer jeg til å poste forskjellige prosjekter jeg jobber med.
– Mats Bjerknes